Управление на цикъла за създаване на цялостни решения

 • Събиране на изискванията;
 • Изработване на функционална спецификация;
 • Архитектурен анализ и дизайн;
 • Разработка;
 • Тестване и осигуряване на качеството (QA);
 • Инсталация и разпространение на продукта;
 • Поддръжка;
 • Други;

Ние предлагаме висикокачествени софтуерни услуги, покривайки най-разпространените езици и платформи за програмиране:

Ние имаме години опит в работата в различни отрасли и разработката на специфични фирмени приложения за автоматизация на фирмения процес и подобряването на ефективността при работата и управлението. СБНД Технолоджис успешно разработва софтуер в:

 • Mission critical проекти: банкиране, комуникации, големи фирмени системи;
 • Server side приложения:разработка на сървър приложения, Plug-ins и Add-ons;
 • Desktop приложения: Rich clients for N-tier systems;
 • Портали, E-commerce, CRM,MIS, LOB,BI, управлени на документация и работен процес;
 • Социални мрежи, блогове и Wiki, форуми;
 • Мобилни приложения: фирмени и социални приложения и игри;
 • Embedded приложения: автомобилен, индустриален и машинен софтуер;