Клиенти

СБНД Технолоджис е стратегически партньор при аутсорсинг разработка на софтуер. Ние работим с нашите клиенти при конфеденциални условия, за да осигурим взаимоизгодни взаимоотношения.

Нашите клиенти

СБНД Технолоджис се стреми към изграждането на дългогодишни взаимоотношения с бизнес партньори по целия свят. Партньорите на СБНД Технолоджис в САЩ, Европа и Австралия вече се възползват от такива взаимоотношения. Очакваме да засилим присъствието си на тези и други пазари с помощта на нашите нови партньори. Ние комуникираме в действително време, за да се даде възможност за съвместна обработка на изискванията на клиентите и своевременно предоставяне на нашите софтуерни услуги.

Наши клиенти са:
  • Водещи компании в бранша;
  • Малки и средно големи компании по целия свят;