За Компанията

Компанията е създадена през 1999 от четири IT специалиста. Оттогава се наблюдава постоянен постепенен растеж в броя на поверените проекти, служителите, придобитите знания и прилаганите решения.

През годините, СБНД Технолоджис е прерастнала от малка аутсорсинг компания в доверен и сигурен биснез партньор за всевъзможни международни компании и софтуерни агенции из целия свят.

СБНД Технолоджис предлага пълния комплект от софтуерни технологии и услуги – проектни и архитектурни решения, разработка на софтуер, поддръжка и подобрение на приложения. Посредством съвкупния модел на предоставяне на услуги, комбиниращ отдалечена софтуерна разработка с техничеки и бизнес анализи на място, СБНД Технолоджис се откроява като привлекателна алтернатива относно редуциране на разходите, необходими за софтуерна разработка. Работейки рамо до рамо с СБНД Технолоджис, нашите партньори получават насреща си опитен, технически грамотен консултант, който спомага за подобряване качеството и бързината на доставяне на софтуерните си продукти.

Експертизата на СБНД Технолоджис в софтуерните разработки обхваща широк брой от разнообразни индустрии. Този ни богат опит е продибит в следствие на десетки успешно завършени проекти, в които компанията е предоставила услуги с висока добавена стойност на нашите клиенти, достигайки максимума на възвръшаемост за техните инвестиции.

за нас

Our team


Нашите технологично компетентни звена представляват експертен екип от сертифицирани членове, които се фокусират върху разширяването на знанията ни в специфични и конкретни технологични сфери. СБНД Технолоджис използва модерни технологични платформи, за да създаде решения, които са на изключително високо технологично ниво.

Над 90 професионалиста работят в четирите офиси на компанията, които се намират в четири големи български града - София, Пловдив, Варна и Велико Търново.

Компанията е сертифицирана като MS Certified Partner и повечето служители са сертифицирани като MS certified Professionals.

Експертен център

Технологичните пакети на основни платформи непрекъснато се променят и развиват, и нови по-мощни такива се зараждат като нови платформи. Центровете по компетентност (експертни центрове ?) на СБНД Технолоджис Ви помагат да придобиете експертиза относно водещите технологични платформи, и предоставят мащабни решения с висока производителност за изпълнение, по-ниски разходи и минимално време за пускане на пазара.

Нашите Експертни Центрове представляват сертифицирани групи от експерти, фокусирани върху специфични технологични области. СБНД Технолоджис разработва новопоявяващи се технологични платформи, за да създаде решения, които да оглавяват водещите йерархични класации.

Експертните центрове на СБНД Технолоджис Ви помагат да придобиете експертиза относно водещите технологични платформи:

  • Microsoft Competency Center
  • Apple Competency Center
  • Google Competency Center
  • Java Competency Center
  • Open Source Competency Center